THE POWER OF

PEOPLE SKILLS-

YOUR SKILLS

Roeselien Wekker

SALES PITCH

&  

ELEVATORPITCH

Kort en kernachtig een verhaal vertellen dat mensen begrijpen

en raakt! De pitch is de fundering van datgene dat jij in beweging wilt zetten.

 

Aan het einde van de training Elevatorpitch of Salespitch

weet je :

  • de structuur van een

  • goede pitch kort en kernachtig in te zetten

  • storytelling in te gebruiken te raken

  • mensen authentiek te overtuigen.

OVERTUIGEND SPREKEN & PRESENTEREN

Gezien, gehoord en begrepen worden is voor veel mensen een uitdaging. Iemand overtuigen en bij jezelf blijven kan slagen wanneer je goed weet wat het onderwerp is, wat het doel is, en voor wie je spreekt.

 

Een-op-een gesprekken of individuele toelichting tijdens een overleg monden vaak uit in momenten van: ik had eigenlijk dit willen zeggen of dat willen doen maar…

 

Dat betekent dat je je boodschap duidelijk over kunt brengen wanneer je de volgende drie dingen goed weet: 

  1. Wat is het onderwerp?

  2. Wat is mijn doel?

  3. Wie is mijn doelgroep?

Antwoord op deze vragen biedt helderheid, ongeacht de veelheid van belangen die speelt.

 

Tijdens de de online storytelling en pitch sessies leer je hoe je deze belangrijke vragen simpel kunt beantwoorden

 

Aan het einde deze sessies weet je :

  • de structuur toe te passen in elke situatie

  • dicht bij jezelf te blijven tijdens het spreken

  • een losse en krachtige presentatiestijl te hanteren 

DE ONLINE

TRAINER &

COACH

Als ervaren trainer en

(NLP) coach in 

identiteit, presenteren  & profileren gebruikt Roeselien Wekker tijdens

haar sessies en trainingen 

haar eigen inschattingsvermogen in combinatie met verschillende (soms confronterende) coachingstechnieken.

Ze scoort gemiddeld een 9,6 via Springest een onafhanelijk platform voor trainers en coaches.

Roeselien is tevens dagvoorzitter en leidt deze online sessies met veel energie en ineteractie zodat je er altijd bij bent en scherp blijft.