THE POWER OF

PEOPLE SKILLS-

YOUR SKILLS

Roeselien Wekker

Trainingen van 

Pitch You! Nederland dé People skills specialist

SALES PITCH

&  

ELEVATORPITCH

Kort en kernachtig een verhaal vertellen dat mensen begrijpen en raakt! De pitch is de fundering van datgene dat jij in beweging wilt zetten.


 

Sinds 2011 is Pitch You! Nederland dé specialist in pitching; zowel de Elevator als Sales pitch. Pitchen doe je wanneer je jouw (potentiële) klant / investeerder wilt raken met een idee, product of dienst.

 

De pitch is puur en alleen bedoeld om een eerste interesse op te wekken. Daadwerkelijk verkopen doe je pas wanneer iemand is geraakt. Pitchen is de expertise van Roeselien Wekker en haar team met freelance trainers en workshopleiders.

 

Aan het einde van de training Elevatorpitch of Salespitch

weet je :

  • de structuur van een

  • goede pitch kort en kernachtig in te zetten

  • storytelling te gebruiken en te raken

  • mensen authentiek te overtuigen.

IMG_3862.jpg

OVERTUIGEND SPREKEN & PRESENTEREN

Gezien, gehoord en begrepen worden is voor veel mensen een uitdaging. Iemand overtuigen en bij jezelf blijven kan slagen wanneer je goed weet wat het onderwerp is, wat het doel is, en voor wie je spreekt.

 

Een-op-een gesprekken of individuele toelichting tijdens een overleg monden vaak uit in momenten van: ik had eigenlijk dit willen zeggen of dat willen doen maar…

 

Presentaties worden vaak goed voorbereid maar met een hyperfocus op de inhoud waardoor de spontaniteit verloren gaat. Wat nu als we jou zouden vertellen dat alle gesprekstechnieken en presentatievaardigheden eigenlijk in elke situatie toepasbaar zijn?

 

Dat betekent dat je je boodschap duidelijk over kunt brengen wanneer je de volgende drie dingen goed weet: 

  1. Wat is het onderwerp?

  2. Wat is mijn doel?

  3. Wie is mijn doelgroep?

Antwoord op deze vragen biedt helderheid, ongeacht de veelheid van belangen die speelt.

 

Tijdens de training overtuigen en coachingsessies gericht op spreken en presenteren leer je hoe je deze belangrijke vragen simpel kunt beantwoorden

 

Aan het einde van de training Overtuigend spreken & presenteren weet je :

  • de structuur toe te passen in elke situatie

  • dicht bij jezelf te blijven tijdens het spreken

  • een losse en krachtige presentatiestijl te hanteren 

Stang-up%20Meeting_edited.jpg

 IDENTITEIT 

& PERSOONLIJK

LEIDERSCHAP

Weten wie je bent is de basis van alles wat je in beweging wilt brengen. Waar je voor staat bepaalt je richting. Jouw identiteit is de blauwdruk van je succes.

Het succes van jou als professional voor een organisatie, bedrijf of eigen onderneming hangt af van de basis van waaruit jij beweegt.

Dat klinkt logisch maar het is voor veel mensen toch lastig.

 

Hoe vaak wordt jij niet geadviseerd ‘gewoon lekker jezelf te zijn’ en vraag jij je in stilte af; maar wat, of wie, is dat dan precies?

Wanneer je beweegt vanuit eigen verantwoordelijkheid en waarden, duidelijk weet wie je bent en waar je voor staat, blijf je gezond, als professional en als individu. 

 

Ook op persoonlijk vlak biedt deze basis een gelukkig leven dankzij een duidelijk gevoel van richting.

IMG_3879.jpg

DE (ONLINE)

TRAINER &

COACH

Als ervaren trainer en (NLP) coach in identiteit, presenteren  & profileren gebruikt Roeselien Wekker tijdens haar sessies en trainingen haar eigen inschattingsvermogen in combinatie met verschillende (soms confronterende) coachingstechnieken.

Ze scoort gemiddeld een 9,6 via Springest een onafhanelijk platform voor trainers en coaches.

Roeselien en Pitch You! Nederland werkt samen. met een vast team aan freelance trainers , trainingacteurs en dagvoorzitters .

Leidinggevende_edited.jpg